ราคาสติ๊กเกอร์ฝ้า

                               สอบถามโทร 084 099 9125

(ขายขั่นต่ำ 10 เมตร ขึ้นไปทุกหน้ากว้าง ราคาไม่รวม vat และค่าจัดส่ง)

ขนาดของสติ๊กเกอร์และหน้ากว้าง และราคา

        
1.  สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่นเบอร์ 100 MC  บางสุด ขุ่นน้อยสุด 
1.1 หน้ากว้าง 0.91 x48 เมตร ราคาส่งม้วนละ 1400  บาท (ไม่ขายปลีก)

1.2 หน้ากว้าง 1.07 x48 เมตร  ราคาส่งม้วนละ 1500  บาท  (ไม่ขายปลีก)

1.3 หน้ากว้าง 1.27 x48 เมตร  ราคาส่งม้วนละ 1700  บาท  (ไม่ขายปลีก)

1.4 หน้ากว้าง 1..50 x48 เมตร  ราคาส่งม้วนละ 2200  บาท (ไม่ขายปลีก)


  2 . สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่นเบอร์ 120 MC ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
1.1 หน้ากว้าง 0.91 x48 เมตร *ขาปลีกเมตรละ 70 บาท ราคาส่งม้วนละ 2,700 บาท
1.2 หน้ากว้าง 1.07 x48 เมตร  ราคาส่งม้วนละ 2900 บาท
1.3 หน้ากว้าง 1.27 x48 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 90 บาทราคาส่งม้วนละ 3,700 บาท
1.4 หน้ากว้าง 1.52 x50 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 100 บาทราคาส่งม้วนละ 4,100 บาท

----------------------------------------------------------
           2. สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น เบอร์ 140 SB   กาว Remove  (นิยมใช้ติดตาม Office สำนักงาน) ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
2.1  สินค้าหมด
2.2 หน้ากว้าง 1.06x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 4,300 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 95 บาท
3.3 หน้ากว้าง 1.27 x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 4,500 าท ราคา2ายปลีก เมตรละ 100 บาท
3.4 หน้ากว้าง 1.52 x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 5,300 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 130 บาท

----------------------------------------------------------
           3. สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น เบอร์ 140 AV กาว Remove (นิยมใช้ติดตาม Office สำนักงานทั่วไป) ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
3.1 กว้าง 1.06x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 4,300 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 95 บาท

3.2 หน้ากว้าง 1.27x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 4,500 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 100 บาท
3.3 หน้ากว้าง 1.52 x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 5,300 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 130 บาท

----------------------------------------------------------
           4. สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น เบอร์ 150 MC (ติดห้องน้ำห้องอาบน้ำ)  สินค้ามาใหม่
ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป

4.1 หน้ากว้าง 0.91*48 เมตร ราคาส่งม้วนละ 5200 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 130  บาท

4.2 สินค้าหมด
4.3 หน้ากว้าง 1.52 x48 เมตร ราคาส่งม้วนละ 8100 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 200 บาท

----------------------------------------------------------
         5.สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น เบอร์ 150 B   (ขุ่นกว่า  AVและ SB ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
5.1 หน้ากว้าง 0.91x48 เมตร  ราคาส่งม้วนละ  4000 บาทราคาขายปลีก เมตรละ 95 บาท
5.2 หน้ากว้าง 1.22 x48 เมตร ราคาส่งม้วนละ  4200 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ  100 บาท
5.3 หน้ากว้าง 1.50 x48 เมตร ราคาส่งม้วนละ 5200  บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 130 บาท

----------------------------------------------------------
           6. สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่นขาว เบอร์ 160 MC (ขุ่นมากนิยมติดในห้องน้ำห้องอาบน้ำหรือห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆ)
ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป

6.1 หน้ากว้าง 1.22 x 50 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 250 บาท ราคาส่งม้วนละ 7,500 บาท

----------------------------------------------------------
           7.สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่นกากเพชร ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
7.1 หน้ากว้าง 1.22 x 50 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 250 บาท ราคาส่งม้วนละ 9,500 บาท

----------------------------------------------------------
           8 .สติ๊กเกอร์ฝ้าสีเขียวกากเพชร ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
8.1 หน้ากว้าง 1.22 x 50 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 250 บาท ราคาส่งม้วนละ 9,500 บาท

----------------------------------------------------------
            9 .สติ๊กเกอร์ฝ้าสีฟ้ากากเพชร ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
9.1 หน้ากว้าง  1.22 x 50 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 250 บาท ราคาส่งม้วนละ 9,500 บาท

----------------------------------------------------------
           10 .สติ๊กเกอร์ฝ้าสีชมพูกากเพชร ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
10.1 หน้ากว้าง 1.22 x 50 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 250 บาท ราคาส่งม้วนละ 9,500 บาท

----------------------------------------------------------
            11 .สติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น 3M 114 ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
11.1 หน้ากว้าง 1.37x 50 เมตร *ขายปลีกเมตรละ 350 บาท ราคาส่งม้วนละ 16,000 บาท

----------------------------------------------------------
            12 .สติ๊กเกอร์ฝ้าสูญญากาศ ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
12.1  หน้ากว้าง 0.91*50  เมตร ราคาส่งม้วนละ 7900 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 190 บาท
12.2  หน้ากว้าง 1.22x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ  9900 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 250 บาท

----------------------------------------------------------
           13 .สติ๊กเกอร์ฝ้าสูญญากาศปั้มลายขาด 2 CM เว้น 0.5 CMขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
13.1 หน้ากว้าง 1.22x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 9900 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 250  บาท

----------------------------------------------------------
              14 .สติ๊กเกอร์ฝ้ามีกาว ปั้มลายขาด 2 CM เว้น 0.5 CM. ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
14.1 หน้ากว้าง 1.22x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 9900 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 250 บาท

----------------------------------------------------------

  1. สติ๊กเกอร์ฝ้ามีกาว HP ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
    15.1 หน้ากว้าง 1.22x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 9900 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 250 บาท

----------------------------------------------------------

              16.สติ๊กเกอร์ฝ้ามีกาว HP ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
16.1 หน้ากว้าง 1.22x50 เมตร ราคาส่งม้วนละ 9900 บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 250 บาท

----------------------------------------------------------

           17.สติ๊กเกอร์ฝ้าสีเทา 140 Gery ขายขั่น ต่ำ 10 เมตรขึ้นไป
17.1 หน้ากว้าง 1.22x50  เมตร ราคาส่งม้วนละ 7500บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 190  บาท

----------------------------------------------------------

           18 .สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ ไวท์บอร์ด  ใช้เขียนเทนกระดานไวท์บอร์ดได้ ลบได้ 
18.1 หน้ากว้าง 1.22x30  เมตร ราคาส่งม้วน 21000บาท ราคาขายปลีก เมตรละ 790  บาท

----------------------------------------------------------

 
 E-mail:                      sahafilm@hotmail.com

 

เวปหน้าร้าน              https://www.สติ๊กเกอร์ฝ้า.com/

 

ID –Line                    stickerfa

 

 

 

Visitors: 194,528