บริษัท สติ๊กเกอร์ฝ้า จำกัด

1. ถาม เบอร์ 120 MC ต่างกับเบอร์ 140 AV/140SB อย่างไร?

ตอบ ต่างกันคือ เนื้อกาว และ PVC ต่างกัน หนาบาง ต่างกัน 120 MC เนื้อจะบางกว่า ไม่สามารถเอาเข้าเครื่องไดคัทได้ เหมาะสำหรับใช้งานชั่วคราว
********************************************
          2. ถาม เบอร์  140 AV/140SB ต่างกันอย่างไร ?
ตอบ ทั้ง 2 เบอร์ ทั้งคุณถาพกาว และ PVC ไม่ต่างกัน ต่างกันที่ คนละโรงงานผลิต สามารถ นำเข้าเครื่องไดคัท และเครื่องพิมพ์ หมึก Soven ได้
เบอร์ 140 SB จะขุ้นกว่า 140 AV นิดหนึ่งเมื่อเที่ยบกับภาพถ่ายด้านล่าง และราคาเท่ากัย ทั้ง 2 เบอร์ เหมาะสำหรับ ติด Office สำนักงาน ห้องประชุม
********************************************     

               รูปแบบการติดตั้งชุดที่ 1 ทุกแบบสามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการของลูกค้า

            รูปแบบการติดตั้งชุดที่ 2 ทุกแบบสามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการของลูกค้า